ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1.         Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Sequence Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 1141 Budapest, Fischer István utca 121. A lház 1. em. 21.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: athangolo@gmail.com

A szolgáltató képviselője: Mogyoróssy Ágnes

Cégjegyzékszáma: 01-09-0009332

Adószáma: 12967654-2-42

Telefonszáma: +36 20 314 5452

A szerződés nyelve: magyar

2.         Alapvető rendelkezések:

2.1.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a https://mogyorossyagnes.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

2.2.      A jelen ÁSZF 2022. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítások a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

2.3.      Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az oldal tartalmának megtekintésére.

2.4.      Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3.         Kapcsolatfelvétel 

3.1.      Felhasználó a weboldalon történő üzenő felület használatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

3.2.      Felhasználó a kapcsolatfelvétel során nem köteles a saját, valós adatait megadni. Azonban kapcsolatfelvétel során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén az esetlegesen létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a nem valós adatok megadásából származó félreértésekért, károkért.

3.3.      A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető károkért, semminemű felelősség nem terheli.

3.4       A kapcsolatfelvételi űrlap használatával kérdést, üzenetet küldhet a Szolgáltatónak, melyre a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül válaszol.  Az üzenet elküldésével tudomásul veszi, az adatkezelési tájékoztatóban írtakat és választhat, hogy a jövőben kíván-e üzeneteket kapni a Szolgáltatótól.

3.5       Lehetősége van arra, hogy beleolvasson az Inspiráló vezető című könyvbe. A lehetőség igénylésével elfogadja az adatkezelési tájékoztatót és elfogadja, hogy a leiratkozásig hírlevél jellegű üzenetet küldhet Önnek a Szolgáltató.

4.         Megrendelés

4.1.      A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, és tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2.      A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék vagy szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól, de Szolgáltató minden esetben törekszik a lehető legpontosabb adatok, így különösen a termékek fotóinak megjelenítésére. 

4.3.      Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.4.      Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5.         Rendelés menete

5.1.      Felhasználó regisztráció nélkül vásárolhat. 

5.2.      Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.      Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket majd a felugró ablakban választhat, hogy tovább vásárol-e vagy a fizetéssel lezárja-e a vásárlást.

5.4.      Amennyiben Felhasználó további terméket vagy szolgáltatást szeretne kosárba helyezni új termékkeresést indíthat. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, akkor a kosár gombbal ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A termék mellett található nyilakkal változtathat a mennyiségen. Amennyiben véglegesíteni kívánja a rendelést, kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra.

5.5.      Felhasználó megadja e-mail címét, nevét, telefonszámát, és a szállítási cím adatait.  A fizetés kizárólag bankkártyával a „Paylike” biztonságos rendszerén keresztül történhet.

5.6.      A fizetendő végösszeg, a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelőnek a Szolgáltató a megadott e-mail címre küldi meg elektronikus formában a pénzügyi rendezést követően.

5.7.      A szállítás minden esetben a megadott címre történik. A Szolgáltató a Magyar Postával bonyolítja a szállítást, más megoldási mód nem választható.

5.8.      Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, az oldal üzemeltetője fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.9.      Az adatok megadását, az Adatkezelési tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően Felhasználó a ”Tovább a fizetéshez” gombra kattintva tudja véglegesíteni. Ha ezt választja, átirányításra kerül a „Paylike” biztonságos fizetési oldalára.

5.10.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.11.    A megrendelés a fizetés sikeres lezárásával lesz végleges. A be nem fejezett rendelések a munkamenet lezárultával törlődnek a kosárból.

5.12.    Felhasználó a fizetést követően, 1 munkanapon belül visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. A fizetés megvalósulása és az azzal egyező tartalmú visszaigazolás hozza létre a felek között az egyedi szállítási szerződést. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg az adatbevitel során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.         Fizetési módok

6.1.      Az oldalon kizárólag bankkártyás fizetés válaszható.

6.2.      Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználót a weboldal átirányítja a Paylike fizetési rendszerére, melynek során a fizetési rendszer lépéseit követve tudja végrehajtani a fizetést.

6.3.      A sikeres fizetésről a Paylike értesítést küld és a folyamat során megadott adatokkal és az ott megadott e-mail címre és visszairányítja a Szolgáltató weboldalára.

6.4.      A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a Megrendelő, nyomon követheti a tranzakció folyamatait és bármikor megszakíthatja azt, ha a kártyaadatait veszélyben érzi.

6.1.4.   A Paylike Online Fizetési Rendszert a SumUp Limited, (Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580) fejleszti és üzemelteti. Bővebb információ: https://sumup.ie/legal

7.         Szállítás

7.1       Szállítási költség nem kerül felszámításra.

7.2       A szállítási cím beállításánál a Megrendelő törekszik a lehető legpontosabb címmeghatározásra és megad egy mobilszámot, melyen a kézbesítő elérheti a címzettet.

7.3       A Szolgáltató mindent megtesz a csomag kézbesítése érdekében, de a pontatlan címzés vagy elérhetetlenség miatti sikertelenségért nem tud felelősséget vállalni. Ilyen okból fakadó ismételt kézbesítésért jogosult plusz költséget felszámolni.

7.4.      Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése az visszaigazoláson megjelölt időpontokon történik.

8.         A megrendelések feldolgozása és teljesítés

8.1.      A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. A Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy tudja teljesíteni a megrendelését. 

8.2.      Általános teljesítési határidő, az utalás beérkezésétől számított 5-8 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg. 

8.3       A Szolgáltató a kiszállítást a Magyar Posta igénybevételével végzi. A szállítás várható időpontjáról a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. A csomagfelvétel után a Szolgáltató megküldi a csomagszámot a Felhasználónak. A szám birtokában, a Magyar posta weboldalán, a nyomkövetési funkció segítségével tájékozódhat a csomag állapotáról.  https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

8.4.      Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, arról a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja.

9.         Elállás joga

9.1.      Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

9.2.      A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

9.3.      Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el , a magyarnyelvű verziót megnyitva („HU”) . https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

10.       Jótállás

10.1.    A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a fogyasztó kártérítési igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.       Vegyes Rendelkezések

11.1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2.    Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

11.3.    Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

11.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12.       Szerzői jogok

12.1.    Miután a https://mogyorossyagnes.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

12.2.    A https://mogyorossyagnes.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4.    Tilos a https://mogyorossyagnes.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy azok bármely része módosítható.

13.5.    A https://mogyorossyagnes.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Záró rendelkezések

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon https://mogyorossyagnes.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Budapest, 2022. január 1.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek wordpress_test_cookie Technikai. A honlap bezárásáig Megnézi hogy az adott felhasználó engedélyezi a cookiek használatát wordpress_logged_in_a47d7e894e09e438081160d6830796e6 Technikai. A honlap bezárásáig Megnézi, hogy ki vagy, és hogy be vagy-e lépve wp-settings- technikai WordPress szintén használ néhány wp-settings-[UID] cookie-t. A számok a végén az Ön személyes felhasználói azonosítója az adatbázisból. Célja az admin felület és interface beállításaihoz szükséges. 1 év wp-settings-time- technikai WordPress szintén használ wp-settings-{time}-[UID] cookie-t. A számok a végén az Ön személyes felhasználói azonosítója az adatbázisból. Célja az admin felület és interface beállításaihoz. 1 év nextendsession 24 óra Felismerje a számítógépet, amikor egy felhasználó ellátogat weboldalunkra
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése